Brand: Ijslander

Ålder: 0 – 20+ år

Höjd: 0,47 m

Fallhöjden: 0 m

Längd: 2,16 m

Säkerhets längd: 0 m

Bredd: 0,73 m

Säkerhetsbredd:  0 m

Vikt: 62 kg

Vikt (tyngsta delen): 62 kg

Areal: 0 m2

Dimensioner: L: 2,16 m/B: 0,73 m/H: 0,47 m

Byggtid: 0 timer

Människor att bygga: 0