Klättersystem Uhingen – Säkerhetsområde: 9,1 x 19,7 m.