Grind stopp fördelar trycket vid stängning av grinden och hjälper till att hålla grinden rak. Minskar även ljudvolymen vid stängning.

TCGS2 Svart
TCGS2WT Vit