BALLPITCHBOARD

Agentur: Spielart

Säkerhetsområde: 1,5 * 1,2 m

Höjd: 1,2 m

Bredd: 1,5 m

Åldersgrupp min – max: 0 – 20+