AGROUNDET SHIP

Agentur: Spielart

Säkerhetsområde: 16,5 * 10,1 m

Fallhöjd: 1,8 m

Fallunderlag: Krävs

Åldersgrupp min – max: 3 – 20+