KRUMMA-Flow

Hos KRUMMA mener vi, att hållbar urbanisering ska kombineras med intelligent utveckling. Hållbarhet har fört oss närmare en bättre livskvalitet, men också längre från naturen – nyckeln till vår fysiska, psykiska och andliga näring.

Krummaflow

Sedan 2009 har antalet människor i stadsområden överstigit antalet boende på landsbygden. I dag bor omkring 55% av världens befolkning i stadsområden och den stigande tendensen fortsätter.

Vi förstår att folk har en stressig vardag, som gör det svårt att hitta tid till att utforska naturen, som vi gärna vill. I utformningen av KRUMMA-Flow har vi i det ljuset provat att fläta in naturen i en unik form och göra det tillgängligt i det annars så upptagna stadslivet.

Genom att integrera fri lek med den unika isländska naturen och kombinera de sociala, fysiska och kognitiva aspekterna av lek, skapar vi ett roligt och konstnärligt utseende på lekredskapen. Detta är spännande och inspirerande för både barn och vuxna.

Se våra KRUMMA-Flow referenser här.

Naturen speler en avgörande roll i människans utveckling, sundhet och trivsel. Medan vi njuter av stadslivet, har vi blivit mer avskilda från naturen på grund av en ökning av inomhus lek- och lärande. Vi vill  återupprätta förbindelsen med naturen och återskapa den känslan genom kreativitet.

Vi menar att lek är nyckeln för barns generella utveckling. Genom att lägga till naturen som ett bärande element i våra produkter, kommer barnen att kunna uppleva lek med en högre sensorisk stimulering och utveckla en hög miljömedvetenhet och identitet, vilket kommer att påverka deras tankar och handlingar.

Genom KRUMMA-Flow provar vi att skapa unika komponenter mellan natur och lek, som kan ge barnen möjlighet att vara kreativa och fantasifulla.

KRUMMA-Flow-no-background

Filtrera

Visar alla 4 resultat