Våra speciellt utvalda partners omfattas av kvalitetsledning och certifiering av branschens strängaste krav på kvalitet, miljöledning och hållbarhet.

Certifieringar inkluderar SCC, ISO9001, ISO14001, VCA, FSC och TUV, SS-EN1176-1, SS-EN1177 och SS-EN16630. Detta är din garanti för att lekredskapen är tillverkade av högsta kvalitet och uppfyller alla gällande normer. CADO har interna lekplatsinspektörer som riskbedömer lekredskap i utveckling och produktion. I vissa fall används externa konsulter för riskbedömning. Vid slutet av processen certifieras redskapen av TÜV i överensstämmelse med den etablerade säkerhetsnormen.

tuv FSC

Om det finns några tecken på skador, slitage eller skadegörelse bör lekredskapet stängas av omedelbart, så de inte är tillgängliga förrän skadan reparerats. Det rekommenderas att på lekplatsen finns information om närmaste telefon, för användning vid en allvarlig olycka. Det skall finnas ett kontaktnummer för den person som ansvarar för lekplatsen. Det bör finnas direkt tillgång till lekplatsen, vid en akutsituation. Vid en olycka tillkallas hjälp för att stänga av lekplatsen för fortsatt användningen tills eventuella fel upptäcks och åtgärdas.