Kristianstad C4

Vad är bättre än att bygga ett lekhus i form av Hammarshus?

Play Hotel

Den första våningslekplatsen för barn i alla åldrar har öppnats!